[Order Report] How to order list test case in report by Alphabet

I have a list of report from BP07->BP46, how to order it by alphabet like: BP07->BP08->BP09…

Vào lúc 18:30:16 UTC+7 ngày Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020, Thành Lâm đã viết: